Thay đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Tháng Tư 9, 2019 - 3:56

Lời nói đầu

Chương trình nghị sự này là một kế hoạch hành động cho con người, hành tinh và sự thịnh vượng. Nó cũng tìm cách tăng cường hòa bình thế giới trong sự tự do rộng lớn hơn. Chúng tôi nhận ra rằng xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức và thước đo, bao gồm cả nghèo cùng cực, là thách thức lớn nhất toàn cầu và là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững. Tất cả các quốc gia và tất cả các bên liên quan, trong mối quan hệ hợp tác, sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch này. Chúng tôi quyết tâm giải phóng loài người khỏi sự chuyên chế của nghèo đói và muốn chữa lành và bảo vệ hành tinh của chúng ta. Chúng tôi quyết tâm thực hiện các bước táo bạo và biến đổi cần thiết để chuyển thế giới sang con đường bền vững và kiên cường. Khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình tập thể này, chúng tôi cam kết rằng sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. 17 Mục tiêu phát triển bền vững và 169 mục tiêu mà chúng tôi đang công bố hôm nay chứng minh quy mô và tham vọng của Chương trình nghị sự phổ quát mới này. Chúng tìm cách xây dựng các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và hoàn thành những điều đã không đạt được. Chúng tìm cách thực hiện quyền con người của tất cả mọi người và để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. Chúng được tích hợp, không thể chia cắt và cân bằng ba khía cạnh của phát triển bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường. Các mục tiêu sẽ kích thích hành động trong mười lăm năm tới trong các lĩnh vực quan trọng đối với nhân loại và hành tinh:

Con người

Chúng tôi quyết tâm chấm dứt nghèo đói, dưới mọi hình thức và phương diện, để đảm bảo rằng tất cả con người có thể phát huy hết tiềm năng của mình trong phẩm cách, sự bình đẳng và trong một môi trường lành mạnh.

Hành tinh

Chúng tôi quyết tâm bảo vệ hành tinh khỏi sự suy thoái, bao gồm thông qua tiêu dùng và sản xuất bền vững, quản lý một cách bền vững tài nguyên thiên nhiên và triển khai khẩn cấp các giải pháp ngăn chặn biến đổi khí hậu, để hành tinh của chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Sự thịnh vượng

Chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể tận hưởng cuộc sống thịnh vượng và đầy đủ và tiến bộ kinh tế, xã hội và công nghệ trong mối quan hệ hài hòa với tự nhiên.

Hòa bình

Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy các xã hội hòa bình, công bằng và hòa nhập, những xã hội mà không có nỗi sợ hãi và bạo lực. Chúng ta không thể có sự phát triển bền vững nếu không có hòa bình và không có hòa bình nếu không có sự phát triển bền vững.

Quan hệ đối tác

Chúng tôi quyết tâm huy động các phương thức cần thiết để thực hiện Chương trình nghị sự này thông qua Hiệp định Đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững, dựa trên tinh thần đoàn kết toàn cầu đã được củng cố, đặc biệt tập trung vào nhu cầu của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất và với sự tham gia của tất cả các nước, tất cả các bên liên quan và tất cả mọi người. Mối liên kết và bản chất tích hợp của các Mục tiêu Phát triển bền vững có tầm quan trọng rất lớn trong việc đảm bảo rằng mục đích của Chương trình nghị sự mới được thực hiện. Nếu chúng ta nhận ra tham vọng của mình trong toàn bộ Chương trình nghị sự, cuộc sống của tất cả mọi người sẽ được cải thiện sâu sắc và thế giới của chúng ta sẽ được chuyển đổi tốt hơn.

Mục tiêu phát triển bền vững

 • Mục tiêu 1: Xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức
 • Mục tiêu 2: Chấm dứt nạn đói, đạt được an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững
 • Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc cho mọi lứa tuổi
 • Mục tiêu 4: Đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện, công bằng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
 • Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái
 • Mục tiêu 6: Đảm bảo quản lý bền vững nguồn nước và vệ sinh cho tất cả mọi người
 • Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng có chi phí thích hợp, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người
 • Mục tiêu 8: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững, việc làm đầy đủ, năng suất và công việc tốt cho tất cả
 • Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững và đổi mới
 • Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia
 • Mục tiêu 11: Làm cho các thành phố và khu định cư của con người an toàn, kiên cố và bền vững
 • Mục tiêu 12: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững
 • Mục tiêu 13: Hãy hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó *
 • Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển
 • Mục tiêu 15: Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn chặn mất đa dạng sinh học
 • Mục tiêu 16: Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao gồm các cấp
 • Mục tiêu 17: Tăng cường các phương tiện thực hiện và khôi phục quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững

* Công nhận rằng Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu là diễn đàn quốc tế, liên chính phủ để đàm phán về phản ứng toàn cầu đối với biến đổi khí hậu.

Source: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Trailer