Q&A về thể lệ và quy định của My Website – My Profile

Tháng Năm 24, 2019 - 8:12

Để giúp các thí sinh hiểu rõ về thể lệ và quy định của cuộc thi trước khi tiến hành dự án, Ban Tổ chức đã tổng hợp những câu hỏi thường gặp từ các buổi tọa đàm, tư vấn và workshop trải nghiệm tại Trường Quốc tế Anh Việt – BVIS Hà Nội, Vinschool The Harmony, The Olympia School và St Paul American School. Nếu các bạn thí sinh có bất kỳ câu hỏi nào chưa được giải đáp, vui lòng liên hệ đại diện Ban Tổ chức qua email và hotline để được giải đáp.

  1. Đăng ký dự thi và nộp sản phẩm dự thi

Khi nào thí sinh phải đăng ký dự thi với các thông tin của nhóm?

Thí sinh nên đăng ký thông tin nhóm tại https://mywebsitemyprofile.com/dang-ky-du-thi/ sớm nhất có thể để Ban Tổ chức có thể gửi các thông báo, văn bản hướng dẫn, tin tức cập nhật hoặc điều chỉnh về cuộc thi. Hướng dẫn cách nộp sản phẩm và form nộp sản phẩm sẽ được gửi tới các đội thi vào cuối tháng 5.

 

Thí sinh có thể nộp sản phẩm dự thi trước hạn cuối là ngày 07/06/2019 hay không?

Hoàn toàn có thể. Tuy nhiên các thí sinh nên dành tối đa thời gian cho phép để nghiên cứu các giải pháp Phát triển bền vững trước và trong khi thiết kế website. Chúng tôi khuyến khích các đội thi tối ưu thời gian của mình để có sự chuẩn bị thật tốt. Nên nhớ rằng bài toán chủ đề của cuộc thi cũng chính là một tiêu chí chấm điểm quan trọng bên cạch tiêu chí về công nghệ.

 

  1. Sản phẩm dự thi

Một bộ sản phẩm dự thi đầy đủ bao gồm sản phẩm chính là một website với nội dung về các Mục tiêu Phát triển Bền vững do đội thi lựa chọn và các giải pháp, thành tích, kế hoạch triển khai, v/v. mà nhóm nghiên cứu ra vì mục tiêu đó, cùng các tài liệu hỗ trợ sau đây:

  • 01 file thuyết trình (có thể là PDF/PPT do thí sinh tùy chọn công cụ thiết kế bài thuyết trình) mô tả tính năng, các đặc điểm nổi bật, nội dung của website về nhóm của mình và công trình nghiên cứu của nhóm
  • 01 video demo về website (thời lượng không quá 2 phút)
  • 01 ảnh chụp hoặc file thiết kế của áp phích dành cho vòng chung kết

 

Sản phẩm dự thi cho Vòng loại và Vòng chung kết là khác nhau?

Không. Sản phẩm được nộp cho Vòng loại sẽ được xét duyệt để vào Vòng chung kết. Thí sinh có thể cập nhật, điều chỉnh website cho đến ngày thi chung kết nhưng không thể và không cần phải thay đổi toàn bộ sản phẩm. Nếu thí sinh sử dụng một website khác cho Vòng chung kết, Ban Giám khảo sẽ không chấm điểm.

 

Thí sinh có thể điều chỉnh hoặc cập nhật website sau khi nộp bài?

Chính xác. Website dự thi có thể được cập nhật cho đến trước phần trưng bày sản phẩm và thuyết trình tại Vòng chung kết.

 

Nội dung cần có trên áp phích?

Áp phích cần có những điểm nổi bật của sản phẩm chính (website), kết quả nghiên cứu (về các mục tiêu phát triển bền vững, giải pháp, hành động thiết thực của nhóm) và chia sẻ về quá trình làm việc của nhóm.

  • Nghiên cứu: Trình bày kiến thức về các Mục tiêu Phát triển Bền vững của UN và những ý tưởng liên quan đến sản phẩm dự thi 
  • Sáng tạo và Thử nghiệm: Trình bày về website và quá trình tạo ra website trên nền tảng WordPress, các công cụ và công nghệ được tích hợp trong quá trình thiết kế website
  • Chia sẻ: thông tin về nhóm, thuận lợi và khó khăn trong quá trình nghiên cứu về chủ đề và thiết kế website. Ngoài ra, nhóm cần chia sẻ những ý tưởng mới để nâng cấp sản phẩm trong tương lai

 

Video cần thể hiện những gì?

Video là một bản demo về website. Đội thi có thể ghi hình màn hình máy tính khi truy cập vào trang chủ và các trang con của website để mô tả chức năng chính, nội dung, menus, v/v.

 

  1. Chủ đề cuộc thi: 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững

Một đội thi có thể chọn bao nhiêu Mục tiêu Phát triển Bền vững?

Mỗi đội có thể chọn một trong nhiều mục tiêu thuộc danh sách 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo các đội nên chọn một vài mục tiêu để tập trung nghiên cứu, sau đó tìm giải pháp tương ứng.

 

Nếu chưa có dự án phát triển bền vững nào, thí sinh nên chia sẻ điều gì trên website?

Các giải pháp phát triển bền vững có thể là những dự án bạn đã làm, đang làm hoặc đang lên ý tưởng và kế hoạch triển khai. Các đội thi có thời gian để bắt đầu một dự án phát triển bền vững từ giai đoạn nghiên cứu, lên kế hoạch, thử nghiệm, etc.

 

  1. Công cụ thiết kế website, các sản phẩm hỗ trợ và nguồn dữ liệu (hình ảnh, âm thanh) 

Website có bắt buộc phải được phát triển trên nền tảng WordPress?

Đúng vậy. WordPress là bắt buộc như nền tảng chính dành cho xây dựng website trong cuộc thi này.

 

Thí sinh có thể sử dụng Photoshop, Canva.com, Google Slide, etc.?

Thí sinh có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào để thiết kế hình ảnh, giao diện website, áp phích, bài thuyết trình, đội thi nên dẫn nguồn của các tư liệu được sử dụng cho website.

 

Trailer