ĐĂNG KÍ THAM GIA MYWEBSITE MYPROFILE

* Đề nghị các Đội nhóm đăng kí Đúng thông tin Họ tên thành viên, và thông tin liên hệ và địa chỉ để BTC Liên hệ trong trường hợp sản phẩm của Đội/Nhóm được chọn vào Vòng chung kết và Nhận giải thưởng

Trailer